Op zoek naar een meer duurzamere samenleving is het hergebruik van bestaande gebouwen en het stapelen van functie een voor de hand liggende optie. Meervoudig ruimtegebruik in de glastuinbouw biedt wat dat betreft heel veel kansen. Ga maar eens in een kas kijken en zie hoe efficient elke vierkante meter wordt gebruikt.

Het leuke aan de glastuinbouw is bovendien dat er veel mensen werken die innovatief zijn en geloven in duurzaamheid. "Duurzamer = beter" is voor een glastuinder een logische gedachte. Het product wordt er immers beter van en dat levert geld op. Waarom zou je de kas, die in wezen een zonnecollector is, niet nog efficiienter gebruiken? Bijvoorbeeld door die delen van de productie die niet perse daglicht nodig hebben naar de verdieping te verplaatsen. Geen wonder dat duurzaam ruimtegebruik binnen deze sector volop in de belangstelling staat. Het GlasKasTeel was het eerste concept dat de volledige tuinbouwproductie naar de boven verdieping bracht. 17ha Tomaten en potplanten met daar onder opslag en andere bedrijvigheid. Bovenstaande denkmodellen heb ik in samenwerking met onder andere Henk Zoeteman en medewerkers van INICIO gemaakt als opmaat naar het uiteindelijke concept. Een concept hoe kan het ook anders waar al meer mensen in het glastuinbouwwereldje mee rond liepen zodat een GlasKasTeel ontworpen kon worden.

Op dit moment ben ik, nog steeds vanuit het idee van duurzaam ruimtegebruik, samen met Daan Kuiper van CropEye bezig om De Groenfabriek in de markt te zetten. Tuinbouwproductie op en in bestaand leegstaand vastgoed, waarbij wij met name denken aan kantoorpanden in stadscentra, zodat vermarkting direct in de plint van het gebouw kan plaats vinden. De Groenfabriek is een concept waar je vele kanten mee op kunt. Wij laten zien dat het rendabel is om in de stad op een commerciele basis groenten te verbouwen die duurzaam zijn geteeld en prima smaken. Door de productie bij de consument te brengen kan die niet alleen zien wat hij eet, maar ook hoe het geproduceerd wordt. Behalve groente kan de Groenfabriek ook fruit, bloemen, paddenstoelen maar ook algen, kreeftjes of garnalen leveren. En bovenal warmte die kan worden gebruikt voor het verwarmen van omliggende gebruikers. Ook dat is een voordeel van productie in de stad. Het concept is er en ligt klaar om verwezenlijkt te worden. De Groenfabriek zoekt nu nog kapitaal, 'durf investeerder' die net als wij voor duurzaamheid wil gaan. In Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn we bezig. Wie is er de eerste en kan zich beroepen op het als eerste realiseren van dit duurzame concept.

Een concept dat weer net iets meer maakt van wat heet Stadslandbouw, want laten we wel wezen is Tuinbouw niet in z'n wezen Stadslandbouw.