Op dit moment ben ik actief voor de Hogeschool Utrecht en Operatie Steenbreek. Maak fietsroutes en daarnaast beheer ik B&B Het Blauwe Bed en ondersteun Judy Cerfontaine bij Dierbaargoed Arnhem.

 

Docent-Examinatorr:

Met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik voor ruim een dag in de week werken in dienst van de HU studenten BBE begeleiden. Na enige jaren door de Hogeschool Utrecht op uur basis te zijn ingehuurd voor de begeleiding van studenten 3e en 4e jaars, Ruimtelijke Ordening en Planologie (ROP), Bouw Technische Bedrijfskunde (BTB) en Bouwkunde. Inmiddels BBE (Built Evironment)

Leuk en inspirerend werk. Kennisoverdracht en ervaring delen is beslist geen éénrichtingsverkeer ervaar ik bij deze opdrachten telkens weer. Mijn actuele kennis van veel nieuwe ontwikkelingen wordt regelmatig bij gespijkerd en omgekeerd kan ik mijn netwerk ontsluiten voor nieuw aanstormend talent. Begeleiding 4e jaars houdt ook in dat je examinator bent. Vanaf september 2019 docent BBE; Stadsontwikkeling, Mobiliteit&Infrastructuur wat in mijn optiek ook weer allemaal prachtige verbindingen geeft onder andere naar mijn werk voor de Stichting Steenbreek.

 Consulent:

Operatie Steenbreek richt zich primair op Gemeenten om hen te helpen bij het activeren van bedrijven en particulieren om ook de niet openbare ruimte te ontstenen. Tegel eruit en planten er in. Hoe praktisch kan het zijn.

In mijn rol als consulent voor de Stichting Steenbreek ben ik vraagbaak voor gemeenten en bewoners, verbinder en pragmatisch adviseur. Er zijn zoveel praktische oplossingen en acties mogelijk, door samen te werken kun je zoveel meer bereiken. Veel draait in mijn ogen dan ook om het verbinden van de juiste partijen, waarbij ik kan bogen op een lange ervaring onder andere vanuit het Wijk- en Buurtbeheer. Bewoners, ondernemers of overheden willen vaak wel, maar weten lang niet altijd de goede kanalen te vinden of kennis toe te passen in de praktijk. Er valt nog heel veel te doen om de trend om te draaien naar groene particuliere tuinen, daken en balkons, samen met ondernemers, onderwijsinstellingen in het groen.

Sinds januari 2019 ben ik ook bestuurslid van de Stichting Steenbreek een mooie fusie van Operatie Steenbreek en Entante Florale. Met ingang van september 2022 adviseur van het bestuur. In die rol kan ik een bijdrage te kunnen leveren aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek ten behoeve van de leden gemeenten waar een structurele kennisvraag is. Kennisdelen is niet voor niets één van de belangrijkste doelen van de Stichting om daarmee Biodiversiteit te verbeteren en te herstellen in onze Leefomgeving

 Fietser:

volg de link en lees waarom ik van fietsen hou. Hoe een hobby ook je werk kan zijn en hoe je mee kan fietsen met mij

 

 

Beheer B&B:

Bed en Breakfast Het Blauwe Bed is een mooie gastenkamer met wat uitgebreidere voorzieningen als een eigen kookgelegenheid, douche en toilet. Eenvoudig en goed, maar daarvoor moet je wel zorgen dat het schoon, heel en veilig blijft. Je gast staat centraal en daar wil je toch graag goed voor zorgen.  Uiteraard veel praktische activiteiten, maar wel heel leuk om te doen.

 DierbaarGoed:

Dierbaargoed Arnhem is een activiteit van Judy Cerfontaine. Zij is beeldkunstenaar die de laatste jaren haar zinnen heeft gezet op het maken van unieke kleding en kledingstukken van bestaande kleding. Topstukken zijn misschien wel de oude jas van een overleden vader die werd omgetoverd naar een prachtig vest, maar kom maar eens kijken op haar Atelier of duik in haar webstore